Image
02/4420819

Operation “Red Kite”

De evacuatie van Belgische staatsburgers, tolken en diverse mensen die onze militairen in Afghanistan de voorbije jaren hebben geholpen bij het vervullen van hun opdracht kreeg de naam “Red Kite”.

Het 29 Bataljon Logistiek heeft bijgedragen tot het welslagen van deze complexe en risicovolle onderneming door het evacuatiecentrum in Peutie te bemannen en coördineren.

https://beldefnews.mil.be/peutie-als-draaischijf-voor-opvang-uit-afghanistan/

Geef een reactie